rabować

rabować (sie) – obrywać, obsypywać (pol.)

bezokolicznikrabować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rabuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rabujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rabuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rabujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rabujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rabujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rabowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rabowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rabowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rabowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rabowaliście; żeście rabowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rabowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rabowała żech; rabowałach; żech
rabowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rabowała żeś; rabowałaś; żeś rabowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rabowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rabowały my; my rabowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rabowałyście; żeście rabowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rabowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rabowało żech; żech rabowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rabowało żeś; żeś rabowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rabowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rabowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rabowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rabowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rabowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rabuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rabuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rabujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rabujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rabowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rabowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rabowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rabowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rabowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rabowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rabowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rabowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rabowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rabowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rabowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rabowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rabowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rabowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rabowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rabowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rabowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rabowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rabowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rabowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rabowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rabowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rabowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rabowali; bydymy rabować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rabowali; bydziecie rabować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rabowali; bydōm rabować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rabowała; byda rabować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rabowała; bydziesz rabować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rabowała; bydzie rabować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rabowały; bydymy rabować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rabowały; bydziecie rabować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rabowały; bydōm rabować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rabowało; byda rabować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rabowało; bydziesz rabować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rabowało; bydzie rabować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrabowany
rzeczownik odczasown.rabowani
Rybnik

POL: obrywać, obsypywać się skarpa, wykop.

 

Niy łaź mi sam tak po kraju, bo mi sie ta ziymia rabuje

Kery mi sam sztyjc rabuje tyn beszōng a zasuwo tyn szczyrk we zandgrubie?

Podej dalij…