rajzować

rajzować (sie) – podróżować (pol.)

bezokolicznikrajzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rajzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rajzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rajzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rajzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rajzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rajzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rajzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rajzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rajzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rajzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rajzowaliście; żeście rajzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rajzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rajzowała żech; rajzowałach; żech rajzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rajzowała żeś; rajzowałaś; żeś rajzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rajzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rajzowały my; my rajzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rajzowałyście; żeście rajzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rajzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rajzowało żech; żech rajzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rajzowało żeś; żeś rajzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rajzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rajzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rajzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rajzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rajzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rajzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rajzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rajzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rajzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rajzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rajzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rajzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rajzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rajzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rajzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rajzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rajzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rajzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rajzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rajzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rajzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rajzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rajzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rajzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rajzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rajzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rajzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rajzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rajzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rajzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rajzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rajzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rajzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rajzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rajzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rajzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rajzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rajzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rajzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rajzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rajzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rajzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rajzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rajzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rajzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rajzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rajzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rajzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rajzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rajzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rajzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rajzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rajzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rajzowali; bydymy rajzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rajzowali; bydziecie rajzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rajzowali; bydōm rajzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rajzowała; byda rajzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rajzowała; bydziesz rajzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rajzowała; bydzie rajzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rajzowały; bydymy rajzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rajzowały; bydziecie rajzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rajzowały; bydōm rajzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rajzowało; byda rajzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rajzowało; bydziesz rajzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rajzowało; bydzie rajzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrajzowany
rzeczownik odczasown.rajzowani
Rybnik

 

Ty byś w dōma niy usiedzioł, yno sztyjc byś kajś rajzowoł.

Kaj to tak yno rajzujesz na tym kole?

Jo rada rajzuja po Ślōnsku a ôglōndōm roztomańte zōmki.

Podej dalij…