rechtōr

rechtōr – nauczyciel (pol.); der Lehrer (ger.); učitel (cz.); teacher (eng.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rechtōr
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rechtora
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rechtorowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rechtora
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rechtorym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rechtorze
Wołacz l. poj. Ty…rechtorze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rechtory
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rechtorōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rechtorōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rechtorōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rechtorami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rechtorach
Wołacz l. mn. Wy…rechtory
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisiej mieli my we szkole „dziyń szportu, tōż grali my we fusbal ze rechtorami.

Rechtōr mie chyciōł, jak ôdpisuja zadani, tōż mi doł dudōm pōł ksiōnżki do przepisanio.

 

 

Podej dalij…