rejmatyka

rejmatyka – reumatyzm (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rejmatyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rejmatyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rejmatyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rejmatyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rejmatykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rejmatyce
Wołacz l. poj. Ty…rejmatyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rejmatyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rejmatykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rejmatykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rejmatyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rejmatykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rejmatykach
Wołacz l. mn. Wy…rejmatyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)rejmatyczny

 

SI: Jo z tōm mojōm rejmatykōm dycko poznōm, kedy bydzie padać.

PL: Ja z tym moim reumatyzmem zawsze poznam, kiedy będzie padał deszcz.

 

SI: Jo uciekōm ôd mokrego, bo mie zarozki rejmatyka krynci.

PL: Ja uciekam od wilgoci, bo mnie zaraz kręci reumatyzm.

 

SI: Mie niy musisz godać ô rejmatyce, bo jo jōm mōm cołki życi.

PL: Mnie nie musisz mówić o reumatyzmie, bo ja mam go całe życie.

 

Podej dalij…