rewolucyjo

rewolucyjo – rewolucja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rewolucyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rewolucyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rewolucyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rewolucyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rewolucyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rewolucyji
Wołacz l. poj. Ty…rewolucyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rewolucyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rewolucyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rewolucyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rewolucyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rewolucyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rewolucyjach
Wołacz l. mn. Wy…rewolucyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisiej uczyli my się we szkole ô Lyninie a ô rewolucyji.

Napiōł żech sie maślōnki, a zarozki mioł żech rewolucyjo w bachorzu.

 

Podej dalij…