Richuś, Richard

Richuś, Richard – Ryszard (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Richuś, Richard
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Richusia, Richarda
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Richusiowi, Richardowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Richusia, Richarda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Richusiym, Richardym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Richusiu, Richardzie
Wołacz l. poj. Ty…Richusiu, Richardzie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Richusie, Richardy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Richusiōw, Richardōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Richusiōm, Richardōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Richusiōw, Richardōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Richusiami, Richardami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Richusiach; Richardach
Wołacz l. mn. Wy…Richusie, Richardy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Ryszard. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Richuś, Richad, Richard), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Pogodej z Richusiym, coby ci wywiōz ta ziymia trachtorym.

PL: Porozmawiaj z Ryśkiem, żeby ci wywiózł tę ziemię traktorem.

 

SI: Jutro sie wybiyrōmy z  Richadym na torg po prosiynta.

PL: Jutro wybieramy się z Ryszardem na targ po prosięta.

 

 

Podej dalij…