robić haja

robić haja – awanturować się (pol.)

bezokolicznikrobić haja
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.robia haja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.robisz haja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.robi haja
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.robiymy haja
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.robicie haja
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.robiōmhaja
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.robiōł żech haja
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.robbiōł żeś haja
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.robiōł haja
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli my haja
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.robiyliście haja; żeście robiyli haja
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli haja
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.robiyła żech haja; robiyłach haja; żech robiyła haja
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.robiyła żeś haja; robiyłaś haja; żeś robiyła haja
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła haja
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..robiyły my haja; my robiyły haja
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. robiyłyście haja; żeście robiyły haja
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły haja
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.robiyło żech haja; żech robiyło haja
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.robiyło żeś haja; żeś robiyło haja
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.robiyło haja
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech robiōł haja
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś robiōł haja
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł robiōł haja
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my robiyli haja
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście robiyli haja
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli robiyli haja
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech robiyła haja
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś robiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była robiyła haja
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my robiyły haja
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście robiyły haja
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były robiyły haja
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech robiyło haja
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś robiyło haja
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było robiyło haja
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rōb haja
tr. rozk. l. poj 3. os.niech robi haja
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.róbcie haja
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech robiōm haja
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. robiōł bych haja
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. robiōł byś haja
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.robiōł by haja
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli by my haja
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. robiyli byście haja
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli by haja
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.robiyła bych haja
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
robiyła byś haja
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła by haja
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. robiyły by my haja
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.robiyły byście haja
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły by haja
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. robiyło bych haja
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.robiyło byś haja
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.robiyło by haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych robiōł haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś robiōł haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by robiōł haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my robiyli haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście robiyli haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by robiyli haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych robiyła haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś robiyła haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by robiyła haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my robiyły haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście robiyły haja
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by robiyły haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych robiyło haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś robiyło haja
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by robiyło haja
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda robiōł haja
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz robiōł haja
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie robiōł haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy robiyli haja; bydymy robić haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie robiyli haja; bydziecie robić haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm robiyli haja; bydōm robić haja
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda robiyła haja; byda robić haja
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz robiyła haja; bydziesz robić haja
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie robiyła haja; bydzie robić haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy robiyły haja; bydymy robić haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie robiyły haja; bydziecie robić haja
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm robiyły haja; bydōm robić haja
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda robiyło haja; byda robić haja
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz robiyło haja; bydziesz robić haja
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie robiyło haja; bydzie robić haja
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.robiyni haje
Rybnik

 

Ôn dycko robi haja, jak przidzie ôżarty.

Ô co zaś robisz haja?

Jeszcze roz bydziesz robiōł haja, to se sōm bydziesz ôbiod warzōł.

Podej dalij…