robota

robota – praca (pol,)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…robota
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…roboty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…robocie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…robota
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...robotōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…robocie
Wołacz l. poj. Ty…roboto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…roboty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…robotōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…robotōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…roboty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…robotami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…robotach
Wołacz l. mn. Wy…roboty
Przimiotnik (jaki? czyj?)robotny

 

SI: Jo żech je terazki w robocie, tōż pogodōmy wierczōr, jak przida dudōm.

PL: Jestem teraz w pracy, więc porozmawiamy wieczorem, kiedy wrócę do domu.

 

SI: Jutro ida do roboty, ale we strzoda mōm urlop, tōż przida ci sprawić ta pralka.

PL: Jutro idę do pracy, ale w środę mam urlop, więc przyjdę naprawić ci tę pralkę.

 

SI: Stolimy dwa tydnie skuli popsutej maszyny, tōż terazki niy poradzymy sie z robotōm wyrobić.

PL: Mieliśmy dwa tygodnie przestoju z powodu awarii maszyny,  więc teraz nie potrafmy się wyrobić z pracą.

 

Podej dalij…