rok

rok – rok (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…roku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…roku
Wołacz l. poj. Ty…roku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…lata
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…lot
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…latōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…lata
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…latami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…latach
Wołacz l. mn. Wy…lata
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: jednostka czasu, równa 365, lub 366 dniom

 

SI: To już je dwa lata, jak starka umrzyli.

PL:  To już jest dwa lata, jak babcia zmarła.

 

SI: Jo żech sie już z tymi latami durch potraciōł.

PL: Ja się już z tymi latami całkiem pogubiłem.

 

SI: Za trzi lata wybiyrō sie na pynzyjo.

PL: Za trzy lata wybieram się na emeryturę.

 

 

 

 

Podej dalij…