ropa

ropa – ropa, ropa naftowa, olej napędowy, olej opałowy (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ropa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ropy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ropie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ropa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ropōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ropie
Wołacz l. poj. Ty…ropo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ropy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ropōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ropōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ropy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ropami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ropach
Wołacz l. mn. Wy…ropy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) płyn zbierający się w ciele na skutek zakarzenia; (2) ropa naftowa; (3) olej napędowy; (4) olej opałowy.

 

SI: Zōmb mie boli i ropa mi sie pod nim zbiyro.

PL: Ząb mnie boli i ropa mi się zbiera pod nim.

 

SI: Ropa we Karlinie zgorała, tōż dalij muszymy jōm kupować ôd Rusa.

PL: Ropa w Karlinie się spaliła, więc dalej musimy ją kupować od Rosjanina (z Rosji)

 

SI: Tyn trachtōr jedzie na ropa, a niy na woda.

PL: Ten traktor jeździ na ropę, a nie na wodę.

 

SI: My w dōma hajcujymy bez zima ropōm już pora lot.

PL: My w domu grzejemy zimą olejem opałowym  już od kilku lat.

 

Podej dalij…