rowniejszy

rowniejszy – równiejszy (pol.)

przymiotnikrowniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...rowniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...rowniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...rowniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... rowniejsi; rowniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...rowniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...rowniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...rowniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...rowniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...rowniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...rowniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...rowniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...rowniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... rowniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... rowniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
rowniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...rowniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... rowniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..rowniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... rowniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
rowniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... rowniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
rowniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...rowniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...rowniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...rowniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...rowniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...rowniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..rowniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...rowniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...rowniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...rowniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...rowniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...rowniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... rowniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...rowniejsi; rowniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...rowniejsze
stop. równy przymiotn.. rowny
przysłówek (jak? jako?)rowniejszy; rowniyj

 

Dej mi to tōm rowniejszōm strōnōm.

Pōdź sam na drugo strōna, bo sam je rowniejszy tyn tretuar.

Urznij mi tyn kōniec, coby bōł rowniejszy.     (cz: ur-znij)

Podej dalij…