rowniok

rowniok – równolatek, rówieśnik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rowniok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rownioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rowniokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rowniok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rowniokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rownioku
Wołacz l. poj. Ty…rownioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rownioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rowniokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rowniokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rownioki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rowniokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rowniokach
Wołacz l. mn. Wy…rownioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Te nasze dziecka, to sōm rownioki, bezto do kupy do szkoły chodzōm.

PL: Te nasze dzieci są równolatkami, dlatego chodzą wspólnie do szkoły

 

SI: Tak to sam mōmy podzielōne w tej szkōłce, coby rownioki bawiyły sie ze sobōm do kupy.

PL: Tak to tutaj mamy podzielone w tym przedszkolu, żeby równolatkowie bawili sie ze sobą wspólnie.

 

SI: NIy dwojej mi, bo my sōm bezmała rowniokami.

PL: Nie mów mi za dwoje, bo my jesteśmy podobno rówieśnikami.

 

 

Podej dalij…