rozchodzić

rozchodzić (sie) – rozchodzić (pol.)

bezokolicznikrozchodzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozchodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozchodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozchodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozchodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozchodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozchodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozchodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozchodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozchodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozchodziyliście; żeście rozchodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozchodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozchodziyła żech; rozchodziyłach; żech rozchodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozchodziyła żeś; rozchodziyłaś; żeś rozchodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozchodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozchodziyły my; my rozchodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozchodziyłyście; żeście rozchodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozchodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozchodziyło żech; żech rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozchodziyło żeś; żeś rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozchodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozchodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozchodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozchodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozchodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozchodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozchodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozchodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozchodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozchodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozchodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozchodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozchōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozchodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozchōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozchodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozchodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozchodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozchodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozchodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozchodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozchodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozchodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozchodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozchodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozchodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozchodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozchodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozchodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozchodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozchodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozchodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozchodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozchodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozchodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozchodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozchodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozchodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozchodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozchodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozchodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozchodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozchodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozchodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozchodziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozchodziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozchodziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozchodziyli; bydymy rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozchodziyli; bydziecie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozchodziyli; bydōm rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozchodziyła; byda rozchodzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozchodziyła; bydziesz rozchodzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozchodziyła; bydzie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozchodziyły; bydymy rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozchodziyły; bydziecie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozchodziyly; bydōm rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozchodziyło; byda rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozchodziyło; bydziesz rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozchodziyło; bydzie rozchodzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozchodzōny
rzeczownik odczasown.rozchodzyni
Rybnik

POL: rozchodzić np. nowe buty.

 

Niż jo zaś te nowe strzewiki rozchodza, to byda miała piynty poôbdziyrane.

Te nowe strzewiki musisz rozchodzić w chałupie, jak chcesz iś w nich na muzyka tańcować

Podej dalij…