rozgodać

rozgodać (sie) – rozgadać się; roznieść plotki, wytłumaczyć komuś (pol.)

bezokolicznikrozgodać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozgodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozgodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozgodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozgodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozgodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozgodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozgodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozgodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozgodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozgodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozgodaliście; żeście rozgodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozgodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozgodała żech; rozgodałach; żech rozgodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozgodała żeś; rozgodałaś; żeś rozgodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozgodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozgodały my; my rozgodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozgodałyście; żeście rozgodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozgodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozgodało żech; żech rozgodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozgodało żeś; żeś rozgodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozgodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozgodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozgodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozgodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozgodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozgodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozgodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozgodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozgodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozgodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozgodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozgodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozgodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozgodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozgodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozgodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozgodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozgodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozgodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozgodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozgodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozgodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozgodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozgodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozgodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozgodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozgodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozgodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozgodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozgodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozgodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozgodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozgodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozgodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozgodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozgodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozgodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozgodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozgodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozgodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozgodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozgodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozgodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozgodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozgodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozgodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozgodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rozgodani
Rybnik

POL: (1) rozgadać się, długo mówić, bez umiaru; (2) roznieść plotki, (3) przekonać kogoś do swoich racji, odwieźć kogoś od podjętej decyzji.

 

Jak tyn farorz sie rozgodo przi kozaniu, to mszo trwo nikedy i pōłtora godziny.

Po co żeś to zaś wszystkim rozgodoł, dyć jo to yno ciebie godała, a na drugi roz ci nic niy powiym.

Musisz mu to rozgodać, że żużel to ni ma sport dlō niego. Lepszy niech gro we fuzbal.

Podej dalij…