rozkozać

rozkozać (sie) – rozkazać (pol.)

bezokolicznikrozkozać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozkoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozkożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozkoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozkożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozkożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozkożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozkozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozkozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozkozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozkozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozkozaliście; żeście rozkozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozkozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozkozała żech; rozkozałach; żech rozkozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozkozała żeś; rozkozałaś; żeś rozkozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozkozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozkozały my; my rozkozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozkozałyście; żeście rozkozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozkozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozkozało żech; żech rozkozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozkozało żeś; żeś rozkozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozkozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozkozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozkozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozkozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozkozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozkozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozkozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozkozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozkozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozkozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozkozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozkozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozkozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozkozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozkozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozkozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozkoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozkoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozkożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozkożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozkozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozkozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozkozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozkozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozkozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozkozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozkozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozkozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozkozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozkozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozkozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozkozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozkozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozkozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozkozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozkozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozkozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozkozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozkozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozkozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozkozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozkozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozkozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozkozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozkozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozkozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozkozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozkozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozkozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozkozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozkozany
rzeczownik odczasown.rozkozani
Rybnik

 

Tyn synek mo dziesiynć lot, a wy mu już niy poradzicie rozkozać, tōż co bydzie za pora lot?

Rozkoż mu, że mo iś pozamiatać tyn plac.

Podej dalij…