rozlatować

rozlatować (sie) – rozpadać (pol.)

bezokolicznikrozlatować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozlatuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozlatujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozlatuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozlatujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozlatujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozlatujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozlatowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozlatowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozlatowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozlatowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozlatowaliście; żeście rozlatowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozlatowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozlatowała żech; rozlatowałach; żech rozlatowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozlatowała żeś; rozlatowałaś; żeś rozlatowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozlatowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozlatowały my; my rozlatowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozlatowałyście; żeście rozlatowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozlatowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozlatowało żech; żech rozlatowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozlatowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozlatowało żeś; żeś rozlatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozlatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozlatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozlatowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozlatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozlatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozlatowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozlatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozlatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozlatowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozlatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozlatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozlatowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozlatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozlatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozlatowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozlatuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozlatuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozlatujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozlatujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozlatowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozlatowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozlatowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozlatowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozlatowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozlatowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozlatowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozlatowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozlatowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozlatowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozlatowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozlatowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozlatowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozlatowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozlatowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozlatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozlatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozlatowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozlatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozlatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozlatowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozlatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozlatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozlatowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozlatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozlatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozlatowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozlatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozlatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozlatowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozlatowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozlatowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozlatowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozlatowali; bydymy rozlatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozlatowali; bydziecie rozlatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozlatowali; bydōm rozlatować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozlatowała; byda rozlatować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozlatowała; bydziesz rozlatować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozlatowała; bydzie ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozlatowały; bydymy rozlatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozlatowały; bydziecie rozlatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozlatowały; bydōm rozlatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozlatowało; byda rozlatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozlatowało; bydzie rozlatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n. bydzie rozlatowało; bydzie rozlatować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rozlatowani
Rybnik

 

SI: Zaś żeś groł we fuzbal w tych zandalach, dyć ône ci sie już całe rozlatujōm.

PL: Znowu grałeś w piłkę w tych sandałach, przecież one ci się już całe rozpadają.

 

SI: Chałupa sie nōm rozlatuje ôd szkodōw, a gruba niy mo piniyndzy na sprawiyni.

PL: Dom rozpada nam się z powodu szkód górniczych, a kopalnia nie ma pieniędzy na jego naprawę.

 

SI: Koło mi sie już rozlatowało, tōż musioł żech se kupić inksze.

PL: Rower mi się już rozpadał, więc  musiałem sobie kupić inny.

Podej dalij…