rozloty

rozloty – rozlany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyrozloty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...rozloty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...rozloto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...rozlote
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... rozloci, rozlote
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...rozlote
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...rozlotego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...
rozlotej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...rozlotego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...rozlotych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...rozlotych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...rozlotymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...rozlotej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... rozlotymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... rozlotym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
rozlotym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...rozlotego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... rozloty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..rozloto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... rozlote
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
rozlotych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... rozlote
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
rozlotym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...rozlotōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...rozlotym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...rozlotymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...rozlotymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...rozlotym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..rozlotej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...rozlotym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...rozlotych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...rozlotych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...rozloty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...rozloto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... rozlote
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...rozloci; rozlote
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...rozlote
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Dej pozōr, bo sam je woda rozloto, aż niy ukełzniesz na tych mokrych flizach.

PL: Uważaj, bo tutaj jest woda rozlana, żebyś się nie poślizgnął na tych mokrych płytkach.

 

SI: Prziniyś szmatka a powiyciyrej ta rozloto kawa.

PL: Przynieś ścierkę i powycieraj tę rozlaną kawę.

 

SI: Co sam było rozlote na tym zicu, jo na coś mokrego siod?   (cz: z-icu)

PL: Co tutaj było rozlane na tym siedzeniu, ja na coś mokrego usiadłem?

 

 

 

Podej dalij…