rozsuty

rozsuty – rozsypany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyrozsuty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...rozsuty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...rozsuto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...rozsute
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... rozsuci; rozsute
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...rozsute
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...rozsutego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...rozsutej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...rozsutego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...rozsutych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...rozsutych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...rozsutymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...rozsutej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... rozsutymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... rozsutym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
rozsutym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...rozsutego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... rozsuty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..rozsuto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... rozsute
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
rozsutych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... rozsute
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
rozsutym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...rozsutōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...rozsutym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...rozsutymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...rozsutymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...rozsutym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..rozsutej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...rozsutym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...rozsutych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...rozsutych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...rozsuty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...rozsuto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... rozsute
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...rozsuci; rozsute
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...rozsute
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Co to sam je rozute na tej delōwce?

PL: Co to tutaj jest rozsypane na tej podłodze?

 

SI: Prochy mōm już rozsute, tōż kejby yno terazki chciało popadać.

PL: Nawozy mam już rozsypane, więc żeby teraz tylko chciało popadać.

 

SI: Zaś sam je cuker na stole rozsuty.

PL: Znowu jest tutaj cukier rozsypany na stole.

 

 

Podej dalij…