rozsuwać

rozsuwać (sie) – rozsypywać (pol.)

bezokolicznikrozsuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozsuwaliście; żeście rozsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozsuwała żech; rozsuwałach; żech rozsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozsuwała żeś; rozsuwałaś; żeś rozsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozsuwały my; my rozsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozsuwałyście; żeście rozsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozsuwało żech; żech rozsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozsuwało żeś; żeś rozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozsuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozsuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozsuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozsuwali; bydymy rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozsuwali; bydziecie rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozsuwali; bydōm rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozsuwała; byda rozsuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozsuwała; bydziesz rozsuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozsuwała; bydzie rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozsuwały; bydymy rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozsuwały; bydziecie rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozsuwały; bydōm rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozsuwało; byda rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozsuwało; bydziesz rozsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozsuwało; bydzie rozsuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozsuwany
rzeczownik odczasown.rozsuwani
Rybnik

 

Dej pozōr, a niy rozsuwej tego cukru po stole.

Niy widziesz, że rozsuwosz ta mōnka kole tytki?

Podej dalij…