roztajeć

roztajeć (sie) – roztopnieć, roztopić się (pol.)

bezokolicznikroztajeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.roztaja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.roztajisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.roztaji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.roztajymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.roztajicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.roztajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.roztajoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.roztajoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.roztajoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.roztajeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.roztajeliście; żeście roztajeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.roztajeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.roztajała żech; roztajałach; żech roztajała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.roztajała roztajała żeś; roztajałaś; żeś roztajał żeś; tajałaś; żeś tajała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.roztajała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..roztajały my; my roztajały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. roztajałyście; żeście roztajały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.roztajały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.roztajało żech; żech roztajało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.roztajało żeś; żeś roztajało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.roztajało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech roztajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś roztajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł roztajoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my roztajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście roztajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli roztajeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech roztajała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś roztajała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była roztajała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my roztajały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście roztajały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były roztajały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech roztajało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś roztajało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było roztajało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . roztajej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech roztaji taji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.roztajejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech roztajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. roztajoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. roztajoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.roztajoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.roztajeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. roztajeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.roztajeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.roztajała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
roztajała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.roztajała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. roztajały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.roztajały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.roztajały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. roztajało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.roztajało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.roztajało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych roztajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś roztajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by roztajoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my roztajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście roztajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by roztajeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych roztajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś roztajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by roztajała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my roztajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście roztajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by roztajały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych roztajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś roztajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by roztajało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyroztajany
rzeczownik odczasown.roztajyni
Rybnik

POL: zmienić stan skupienia ze stałego na ciekły, np. lōd, śnieg na skutekdodatniejtemperatury

 

Stow już roztajoł, tōż we hokeja już chyba latoś niy pogrōmy.

Trza doczkać, aż ziymia roztaji,bo na razie niy idzie ani łopaty wbić dō niyj.

Niż te miynso roztaji, to bydzie mi sie zdo na jutro na ôbiod, a na dzisiej zrobia na wartko brōutzupy.

Podej dalij…