roztomańty

roztomańty  – rozmaity, różny (pol.); různý (cze.)

przymiotnikroztomańty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...roztomańty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...roztomańto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...roztomańte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... roztomańci; roztomańte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...roztomańte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...roztomańtego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...roztomańtej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...roztomańtego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...roztomańtych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...roztomańtych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...roztomańtymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...roztomańtej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... roztomańtymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... roztomańtym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
roztomańtym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...roztomańtego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... roztomańty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..roztomańto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... roztomańte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
roztomańtych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... roztomańte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
roztomańtym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...roztomańtōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...roztomańtym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...roztomańtymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...roztomańtymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...roztomańtym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..roztomańtej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...roztomańtym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...roztomańtych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...roztomańtych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...roztomańty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...roztomańto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... roztomańte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...roztomańci; roztomańte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...roztomańte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)roztomańcie

 

Sam mosz roztomańte stare tajle, możno tam co wybieresz z tego.

Coś to zaś nakupiōł roztomańtych gupot?

Te bateryje sōm roztomańte, tōż musza wiedzieć jako gynau ty tam mosz u sia.

 

Podej dalij…