roztopić

roztopić (sie) – roztopić, stopić (pol.)

bezokolicznikroztopić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.roztopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.roztopisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.roztopi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.roztopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.roztopicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.roztopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.roztopiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.roztopiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.roztopiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.roztopiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.roztopiyliście; żeście roztopiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.roztopiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.roztopiyła żech; roztopiyłach; żech roztopiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.roztopiyła żeś; roztopiyłaś; żeś roztopiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.roztopiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..roztopiyły my; my roztopiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. roztopiyłyście; żeście roztopiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.roztopiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.roztopiyło żech; żech roztopiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.roztopiyło żeś; żeś roztopiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.roztopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech roztopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś roztopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł roztopiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my roztopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście roztopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli roztopiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech roztopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś roztopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była roztopiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my roztopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście roztopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były roztopiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech roztopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś roztopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było roztopiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . roztop
tr. rozk. l. poj 3. os.niech roztopi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.roztopcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech roztopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. roztopiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. roztopiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.roztopiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.roztopiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. roztopiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.roztopiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.roztopiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
roztopiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.roztopiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. roztopiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.roztopiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.roztopiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. roztopiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.roztopiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.roztopiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych roztopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś roztopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by roztopiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my roztopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście roztopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by roztopiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych roztopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś roztopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by roztopiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my roztopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście roztopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by roztopiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych roztopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś roztopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by roztopiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyroztopiōny
rzeczownik odczasown.roztopiyni
Rybnik

 

SI: Wroź te masło do lodōwki, aż sie niy roztopi.

PL: Włóż to masło do lodówki, żeby się nie stopiło.

 

SI: Niy hajcuj tak, bo sie sam roztopiymy.

PL: Nie grzej tak mocno, bo się tutaj roztopimy.

 

Podej dalij…