rozważować

rozważować – rozmyślać, zastanawiać się (pol.)

bezokolicznikrozważować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozważuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozważujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozważuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozważujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozważujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozważujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozważowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozważowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozważowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozważowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozważowaliście; żeście rozważowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozważowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozważowała żech; rozważowałach; żech rozważowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozważowała żeś; rozwaażowałaś; żeś rozważowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozważowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozważowały my; my rozważowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozważowałyście; żeście rozważowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozważowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozważowało żech; żech rozważowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozważowało żeś; żeś rozważowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozważowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozważowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozważowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozważowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozważowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozważowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozważowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozważowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozważowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozważowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozważowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozważowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozważowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozważowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozważuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozważuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozważujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozważujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozważowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozważowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozważowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozważowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozważowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozważowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozważowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozważowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozważowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozważowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozważowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozważowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozważowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozważowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozważowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozważowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozważowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozważowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozważowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozważowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozważowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozważowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozważowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozważowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozważowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozważowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozważowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozważowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozważowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozważowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozważowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozważowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozważowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozważowali; bydymy rozważować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozważowali; bydziecie rozważować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozważowali; bydōm rozważować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozważowała; byda rozważować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozważowała; bydziesz rozważować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozważowała; bydzie rozważować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozważowały; bydymy rozważować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozważowały; bydziecie rozważować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozważowały; bydōm rozważować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozważowało; byda rozważować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozważowało; bydziesz rozważować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozważowało; bydzie rozważować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.rozważowani
Rybnik

 

Nad czym ty tak rozważujesz?

Rozważuja, kery klajd se ôblyc na ta muzyka.

Podej dalij…