rozwożyć

rozwożyć (se) – rozważyć, przemyśleć (pol.)

bezokolicznikrozwożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozwoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozwożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozwoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozwożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozwożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozwożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozwożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozwożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozwożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozwożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozwożyliście; żeście rozwożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozwożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozwożyła żech; rozwożyłach; żech rozwożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozwożyła żeś; rozwożyłaś; żeś rozwożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozwożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozwożyły my; my rozwożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozwożyłyście; żeście rozwożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozwożyło żech; żech rozwożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozwożyło żeś; żeś rozwożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozwożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozwożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozwożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozwożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozwożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozwożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozwożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozwożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozwożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozwożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozwożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozwożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozwożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozwōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozwoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozwōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozwożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozwożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozwożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozwożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozwożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozwożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozwożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozwożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozwożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozwożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozwożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozwożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozwożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozwożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozwożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozwożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozwożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozwożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozwożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozwożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozwożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozwożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozwożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozwożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozwożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozwożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozwożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozwożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozwożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozwożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozwożōny
rzeczownik odczasown.rozwożyni
Rybnik

POL: (1) rozważyć towar na wadze; (2) rozważyć, przemyśleć sprawę.

 

Rozwōż se to dobrze, żebyś potym niy halatała.

Dej, jo to rozwoża tyn cuker na pōł, a zapłacymy po połowie.

 

 

Podej dalij…