rōzynka

rōzynka – rodzynek, rodzynka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rōzynka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rōzynki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rōzynce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rōzynka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rōzynkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rōzynce
Wołacz l. poj. Ty…rōzynko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rōzynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rōzynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rōzynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rōzynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rōzynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rōzynkach
Wołacz l. mn. Wy…rōzynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Latoś niy bydzie rōzynkōw we moczce, kej żeście ich już naprzōd wysznupali.

PL: W tym roku nie będzie rozynek w miczce, skoro wyszukaliście je już wcześniej.

 

SI: Mie rōzynki niy szmakujōm.

PL: Mnie rodzynki nie smakują.

 

SI: Musisz te rōzynki tak wydubować z tego kołocza, niy możesz tego jeś do kupy.

PL: Czy musisz te rodzynki tak wydłubywać z tego kołacza, nie możesz tego jeść razem.

 

Podej dalij…