rozyńś

rozyńś (sie) – rozejść, rozwieść (pol.)

bezokolicznikrozyńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozyńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozyńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozyńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozyńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozyńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozyńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozeszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozeszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozeszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozeszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozeszliście; żeście rozeszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozeszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozeszła żech; rozeszłach; żech rozeszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozeszła żeś; rozeszłaś; żeś rozeszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozeszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozeszły my; my rozeszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozeszłyście; żeście rozeszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozeszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozeszło żech; żech rozeszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozeszło żeś; żeś rozeszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozeszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozeszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozeszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozeszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozeszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozyńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozyńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozyńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozyńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozeszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozeszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozeszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozeszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozeszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozeszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozeszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozeszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozeszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozeszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozeszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozeszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozeszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozeszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozeszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozeszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rzeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozeszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozeszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozeszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozeszło
cz. przysz. złoż l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozyńdzōny
rzeczownik odczasown.rozyńdzyni
Rybnik

POL: (1) rozejść się, rozproszyć się; (2) rozwieść się, wziąć rozwód.

 

SI: Policyjo kozała nōm sie rozyńś, coby jedyn drugigo niy zarażoł.

PL: Policja poleciła nam rozejść sie, żeby nie zarażać się wzajmnie.

 

SI: Jak jeszcze roz przidziesz ôżarty we wypłata, to sie z tobōm rozyńda.

PL: Jeżeli jeszcze raz wrócisz pijany w wypłatę, to rozwiode się z tobą.

 

SI: Jak sie mōmy tak sztyjc wadzić, tōż możno sie lepszy rozyńdymy.

PL: Jeżeli mamy się tak ciągle kłócić, to może lepiej się rozwiedźmy.

 

Podej dalij…