Rudik, Ruduś, Rudi

Rudik, Ruduś, Rudi – Rudolf (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Rudik, Ruduś, Rudi
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Rudika, Rudusia, Rudigo
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Rudikowi, Rudusiowi, Rudimu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Rudika, Rudusia, Rudigo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Rudikym, Rudusiym, Rudim
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Rudiku, Rudusiu, Rudim
Wołacz l. poj. Ty…Rudiku, Rudusiu,Rudi
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Rudiki, Rudusie, -
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Rudikōw, Rudusiōw, -
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Rudikōm, Rudusiōm, -
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Rudikōw, Rudusiōw,-
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Rudikami, Rudusiami, -
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Rudikach, Rudusiach,-
Wołacz l. mn. Wy…Rudiki, Rudusie, -
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Rudolf. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Rudik, Ruduś, Rudi), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Zawołej Rudigo na kawa, niech se zrobi chwila pauza.

PL: Zaproś Rudolfa na kawę, niech sobie zrobi chwilę przerwy.

 

SI: Jo jeżdża z Rudusiym do roboty jednym autym.

PL: Ja jeżdżę z Rudolfem do pracy jednym samochodem.

 

SI: Rudiku, podej mi yno ta biksa ze cukrym.

PL: Rudolfie. podaj mi tylko tę puszkę z cukrem.

Podej dalij…