rufijok

rufijok – łobuz, rozrabiacz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rufijok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rufijoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rufijokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rufijoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rufijokowi
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rufijoku
Wołacz l. poj. Ty…rufijoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rufijoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rufijokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rufijokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rufijokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rufijokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rufijokach
Wołacz l. mn. Wy…rufijoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jak tak bydziesz  wyrobioł  rufijoku, to cie wezna, a prziwiōnża ku nodze ôd stoła.

PL: Jeżeli będziesz tak psocił łobuzie, to wezmę cię i przywiążę do nogi od stołu.

 

SI: Niy przikludzej mi sam wiyncyj tych rufijokōw, bo jo niy byda was wachować.

PL: Nie przyprowadzaj mi tutaj więcej tych łobuzōw, bo ja nie będe was pilnowała.

 

SI: Takigo rufijoka se wychowali, tōż terazki halacōm.

PL: Takiego łobuza sobie wychowali, więc teraz narzeają.

 

 

Podej dalij…