Rufin

Rufin – Rufin (pol,)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Rufin
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Rufina
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Rufinowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Rufina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Rufinym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Rufinie
Wołacz l. poj. Ty…Rufinie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Rufiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Rufinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Rufinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Rufinōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Rufinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Rufinach
Wołacz l. mn. Wy…Rufiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Rufin. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np…), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Zawołej Rufina a idźcie krowie trowy nasiyć.

PL: Zawołaj Rufina i idźcie krowie nakosić trawy.

 

SI: Jo se z tym Rufinym dziepiyro pogodōm, jak go trefia.

PL: Ja sobie dopiero z tym Rufinem porozmawiam, kiedy go spotkam.

 

 

Podej dalij…