ruła

ruła – rura (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ruła
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ruły
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rule
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ruła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rułōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rule
Wołacz l. poj. Ty…ruło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ruły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rułōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rułōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ruły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rułami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rułach
Wołacz l. mn. Wy…ruły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr, bo ta ruła może być ciepło.

Potrzebuja meter ruły colowej. Niy mosz tam kaj? Czorno, abo ôcingowano?

Ruła mi sie zatkała pod wannōm, a woda niy slatuje. Musza jōm jako przetkać.

Podej dalij…