rułka

rułka – rurka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rułka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rułki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rułce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rułka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rułkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rułce
Wołacz l. poj. Ty…rułko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rułki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rułkōw; rułek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rułkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rułki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rułkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rułkach
Wołacz l. mn. Wy…rułki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Posodź tego synka na rułka, bo go nogi bolōm, ale ty idź kole koła.

PL: Posadź tego chłopaka na rurkę, bo bolą go nogi, ale ty idź obok roweru.

 

SI: Ta rułka mosz krziwo, czy ty tego niy widzisz?

PL: Ta rurka jest krzywa, czy ty tego nie widzisz?

 

 

 

Podej dalij…