ruścieć

ruścieć – rdzewieć (pol.)

bezokolicznikruścieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ruszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ruścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ruści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ruszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ruścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ruszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ruścioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ruścioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ruścioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ruścieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ruścieliście; żeście ruścieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ruścieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ruściała żech; ruściałach; żech ruściała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ruściała żeś; ruściałaś; żeś ruściała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ruściała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.ruściały my; my ruściały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ruściałyście; żeście ruściały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ruściały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ruściało żech; żech ruściało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ruściało żeś; żeś ruściało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ruścioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ruścieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ruściała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ruściały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ruściało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ruść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ruści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ruśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ruszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ruścioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ruścioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ruścioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ruścieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ruścieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ruścieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ruściała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ruściała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ruściała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ruściały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ruściały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ruściały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ruściało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ruściało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ruściało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ruścioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ruścieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ruściała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ruściały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ruściało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ruścioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ruścioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ruścioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ruścieli; bydymy ruścieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ruścieli; bydziecie ruścieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ruścieli; bydōm ruścieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ruściała; byda ruścieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ruściała; bydziesz ruścieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ruściała; bydzie ruścieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ruściały; bydymy ruścieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ruściały; bydziecie ruścieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ruściały; bydōm ruścieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ruściało; byda ruścieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ruściało; bydziesz ruścieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ruściało; bydzie ruścieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ruszczyni
Rybnik

 

Cōż to mosz za złoto, dyć to ruści?

Jo dōm te tajle do cingowanio, co niy bydōm ruścieć.

Jeszcze ani pōł roku niy ma, a te szruby już ruszczōm.

 

Podej dalij…