Rusyjo

Rusyjo – Rosja (pol.); Russland (ger.); Rusko (cze.); Russia (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Rusyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Rusyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Rusyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Rusyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Rusyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Rusyji
Wołacz l. poj. Ty…Rusyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)ruski

 

Chcioł bych sie kedy wybrać na jako rajza do Rusyje, ale trocha mōm strach.

Latoś bydōm Poloki grać we fusbal we Rusyji.

 

 

Podej dalij…