ruszać

ruszać (sie) – ruszać (pol.)

bezokolicznikruszać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ruszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ruszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ruszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ruszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ruszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ruszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ruszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ruszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ruszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ruszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ruszaliście; żeście ruszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ruszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ruszała żech; ruszałach; żech ruszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ruszała żeś; ruszałaś; żeś ruszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ruszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ruszały my; my ruszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ruszałyście; żeście ruszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ruszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ruszało żech; żech ruszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ruszało żeś; żeś ruszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ruszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ruszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ruszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ruszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ruszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ruszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ruszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ruszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ruszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ruszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ruszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ruszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ruszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ruszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ruszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ruszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ruszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ruszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ruszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ruszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ruszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ruszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ruszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ruszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ruszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ruszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ruszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ruszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ruszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ruszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ruszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ruszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ruszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ruszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ruszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ruszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ruszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ruszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ruszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ruszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ruszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ruszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ruszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ruszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ruszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ruszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ruszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ruszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ruszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ruszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ruszoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ruszoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ruszoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ruszali; bydymy ruszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ruszali; bydziecie ruszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ruszali; bydōm ruszać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ruszała; byda ruszać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ruszała; bydziesz ruszać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ruszała; bydzie ruszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ruszały; bydymy ruszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ruszały; bydziecie ruszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ruszały; bydōm ruszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ruszało; byda ruszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ruszało; bydziesz ruszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ruszało; bydzie ruszać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyruszany
rzeczownik odczasown.ruszani
Rybnik

 

Niy ruszej sie, bo ci chca zdjynci cyknyć.

Co sie to tam tak ruszo w tych krzokach?

Chłopie, ruszōmy sie dudōm, bo rano trza do roboty stować .

Zōmb mi sie ruszo, chyba hned wyleci.

 

 

Podej dalij…