ryć

ryć (sie) – kopać w ziemi (pol.)

bezokolicznikryć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ryja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ryjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ryje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ryjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ryjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ryjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ryli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ryliście; żeście ryli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ryli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ryła żech; ryłach; żech ryła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ryła żeś; ryłaś; żeś ryła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ryła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ryły my; my ryły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ryłyście; żeście ryły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ryły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ryło żech; żech ryło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ryło żeś; żeś ryło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ryło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ryli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ryli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ryli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ryła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ryła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ryła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ryły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ryły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ryły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ryło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ryło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ryło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ryj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ryje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ryjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ryjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ryli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ryli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ryli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ryła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ryła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ryła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ryły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ryły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ryły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ryło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ryło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ryło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ryli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ryła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ryły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ryło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ryli; bydymy ryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ryli; bydziecie ryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ryli; bydōm ryć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ryła; byda ryć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ryła; bydziesz ryć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ryła; bydzie ryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ryły; bydymy ryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ryły; bydziecie ryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ryły; bydōm ryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ryło; byda ryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ryło; bydziesz ryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ryło; bydzie ryć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyryty
rzeczownik odczasown.ryci
Rybnik .

POL: (1) kopać ziemię łopatą; (2) kopać w ziemi, np. kret, nornica, dzik.

 

Ale mi sam te krety ryjōm, niy  poradza se z nimi dać rady.

Wczora żech rōł zagrōdka, tōż dzisiej krziża niy czuja.

Ale nōm sam te dziwoki świnie ryjōm na polach. Za chwila bydymy bez kartofli.

 

 

 

Podej dalij…