ryczka

ryczka – niski taboret bez oparcia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ryczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ryczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ryczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ryczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ryczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ryczce
Wołacz l. poj. Ty…ryczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ryczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ryczek; ryczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ryczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ryczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ryczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ryczkach
Wołacz l. mn. Wy…ryczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Siednij se na rycze a ôbuj se te trzewiki.

Mocie sam kaj jako ryczka, cobych se mōg siednyć?

Starziku, siednijcie se na ryczce przi kachloku.

Podej dalij…