ryma

ryma – katar (pol.); der Schnupfen (ger.); rýma (cze.); rhinitis, coryza (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ryma
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rymy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rymie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ryma
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rymōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rymie
Wołacz l. poj. Ty…rymo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rymy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rymōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rymōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rymy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rymami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rymach
Wołacz l. mn. Wy…rymy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jo mōm tako ôgrōmno ryma, a psikōm chyba już ze dwa tydnie.

To ôd tej rymy ci tak z nosa ciecze.

Podej dalij…