ryszawy

ryszawy – rudy (pol.)

przymiotnikryszawy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ryszawy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ryszawo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ryszaawe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ryszawi; ryszawe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ryszawe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ryszawego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ryszawej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ryszawego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ryszawych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ryszawych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ryszawymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ryszawej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ryszawymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ryszawym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ryszawym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ryszawego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ryszawy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ryszawo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ryszawe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ryszawych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ryszawe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ryszawym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ryszawōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ryszawym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ryszawymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ryszawymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ryszawym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ryszawej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ryszawym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ryszawych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ryszawych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ryszawy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ryszawo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ryszawe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ryszawi; ryszawe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ryszawe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)ryszawo

POL: kolor rudy

 

Tata mi dycko padali: dziołcho, yno se niy bier ryszawego chłopa.

Coż żeś se to kupiyła za ryszawy klajd?

Czamy tyn mantel mosz taki ryszawy?

 

Podej dalij…