rzgmieć

rzgmieć – grzmieć (pol.)

bezokolicznikrzgmieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rzgmia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rzgmisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rzgmi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rzgmiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rzgmicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rzgmiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rzgmioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rzgmioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rzgmioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rzgmieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rzgmieliście; żeście rzgmieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rzgmieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rzgmiała żech; rzgmiałach; żech rzgmiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rzgmiała żeś; rzgmiałaś; żeś rzgmiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rzgmiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rzgmiały my; my rzgmiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rzgmiałyście; żeście rzgmiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rzgmiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rzgmiało żech; żech rzgmiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rzgmiało żeś; żeś rzgmiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rzgmiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rzgmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rzgmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rzgmioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rzgmieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rzgmieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rzgmieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rzgmiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rzgmiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rzgmiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rzgmiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rzgmiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rzgmiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rzgmiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rzgmiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rzgmiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rzgmiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rzgmi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rzgmiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rzgmiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rzgmioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rzgmioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rzgmioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rzgmieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rzgmieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rzgmieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rzgmiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rzgmiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rzgmiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rzgmiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rzgmiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rzgmiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rzgmiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rzgmiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rzgmiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rzgmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rzgmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rzgmioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rzgmieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rzgmieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rzgmieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rzgmiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rzgmiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rzgmiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rzgmiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rzgmiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rzgmiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rzgmiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rzgmiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rzgmiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rzgmioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rzgmioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rzgmioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rzgmieli; bydymy rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rzgmieli; bydziecie rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rzgmieli; bydōm rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rzgmiała; byda rzgmieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rzgmiała; bydziesz rzgmieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rzgmiała; bydzie rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rzgmiały; bydymy rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rzgmiały; bydziecie rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rzgmiały; bydōm rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rzgmiało; byda rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rzgmiało; bydziesz rzgmieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rzgmiało; bydzie rzgmieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rzgmiyni
Rybnik

 

Pōdźcie wartko te siano skłodać do kupkōw, bo zaczyno rzgmieć.

Wygoś tyn telewizor, bo rzgmi.

Rzgmiało, tōż musieli my sie skryć z placu dudōm.

Podej dalij…