rzgmot

rzgmot – grzmot (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rzgmot
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rzgmotu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rzgmotowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rzgmot
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rzgmotym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rzgmocie
Wołacz l. poj. Ty…rzgmocie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rzgmoty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rzgmotōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rzgmotōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rzgmoty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…rzgmotami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rzgmotach
Wołacz l. mn. Wy…rzgmoty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jo sie boja rzgmotu, tōż uciekōm wartko dudōm.

Skuli rzgmotu musioł żech zgasić kōmputer a niy mogą grać.

Ôbudziyło mie w nocy blyskani a rzgmot.

 

 

 

Podej dalij…