rzić

rzić – dupa, tyłek (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rzić
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rzici
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rzici
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rzić
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rziciōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rzici
Wołacz l. poj. Ty…rzicio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rzicie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rziciōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rziciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rzicie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rziciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rziciach
Wołacz l. mn. Wy…rzicie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kaj sie sam ciśniesz z tōm hrubōm rziciōm.

Po jakimu sie rziciōm dō mie ôbracosz?

Jeszcze roz, to dostaniesz pasym po rzici.

Podej dalij…