rzodciejszy

rzodciejszy – rzadszy (pol.)

przymiotnikrzodciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...rzodciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...rzodciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...rzodciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... rzodciejsi; rzodciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...rzodciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...rzodciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...rzodciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...rzodciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...rzodciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...rzodciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...rzodciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...rzodciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... rzodciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... rzodciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
rzodciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...rzodciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... rzodciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..rzodciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... rzodciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
rzodciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... rzodciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
rzodciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...rzodciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...rzodciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...rzodciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...rzodciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...rzodciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..rzodciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...rzodciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...rzodciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...rzodciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...rzodciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...rzodciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... rzodciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...rzodciejsi; rzodciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...rzodciejsze
stop. równy przymiotn.. rzodki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
rzodciejszy; rzodciyj

 

Tak maluch już je coroz to rzodciejszy na drōdze.

Zrōb trocha rzodciejszo ta malta, cyknij tam trocha wody.

 

 

Podej dalij…