rzyka

rzyka – rzeka (pol.); der Fluss (ger.); řeka (cze.); river (eng.); Річка (ukr.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rzyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rzyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rzyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rzyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rzykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rzyce
Wołacz l. poj. Ty…rzyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rzyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rzykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rzykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rzyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rzykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rzykach
Wołacz l. mn. Wy…rzyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)rzyczny

 

SI: We rzyce pływajōm nutry, tōż musi być czysto.

PL: W rzece pływają nutrie, więc musi być czysta.

 

SI: Bez Rybnik płynie rzyka Nacyna.

PL: Przez Rybnik przepływa rzeka Nacyna.

 

SI:  Nad rzykōm porobiyli drōżki dlo kołōw.

PL: Nad rzeką zbudowano ścieżki rowerowe.

Podej dalij…