rzykać

rzykać (sie) – modlić się (pol.)

bezokolicznikrzykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rzykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rzykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rzyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rzykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rzykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rzykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rzykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rzykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rzykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rzykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rzykaliście; żeście rzykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rzykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rzykała żech; rzykałach; żech rzykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rzykała żeś; rzykałaś; żeś rzykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rzykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rzykały my; my rzykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rzykałyście; żeście rzykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rzykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rzykało żech; żech rzykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rzykało żeś; żeś rzykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rzykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rzykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rzykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rzykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rzykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rzykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rzyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rzykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rzykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rzykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rzykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rzykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rzykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rzykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rzykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rzykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rzykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rzykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. rzykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rzykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rzykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rzykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rzykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rzykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rzykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rzykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rzykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rzykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rzykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rzykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rzykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rzykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rzykali; bydymy rzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rzykali; bydziecie rzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rzykali; bydōm rzykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rzykała; byda rzykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rzykała; bydziesz rzykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rzykała; bydzie rzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rzykały; bydymy rzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rzykały; bydziecie rzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rzykały; bydōm rzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rzykało; byda rzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rzykało; bydziesz rzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rzykało; bydzie rzykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrzykany
rzeczownik odczasown.rzykani
Rybnik

 

Jutro ô piōntej bydymy rzykać rōżaniec za Maryjka.

Dycko przed ôbiadym rzykōmy z cołkōm familijōm.

Jo rzykōm dycko rano a we wieczōr.

 

 

Podej dalij…