rżysko

rżysko – ściernisko (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rżysko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rżyska
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rżysku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rżysko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rżyskym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rżysku
Wołacz l. poj. Ty…rżysko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rżyska
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rżyskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rżyskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rżyska
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rzyskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rżyskach
Wołacz l. mn. Wy…rżyska
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jako ty tak poradzisz po bosoku po rżysku lotać?

Jeszcze trza te rżysko dzisiej pograbić.

Tam na rżysku możecie se puszczać tego dracha.

 

Podej dalij…