sadzić

sadzić (sie) – sadzić (pol.)

bezokoliczniksadzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sadza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sadzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sadzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sadzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sadzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sadzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sadziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sadziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sadziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sadziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sadziyliście; żeście sadziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sadziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sadziyła żech; sadziyłach; żech sadziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sadziyła żeś; sadziyłaś; żeś sadziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sadziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sadziyły my; my sadziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sadziyłyście; żeście sadziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sadziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sadziyło żech; żech sadziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sadziyło żeś; żeś sadziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sadziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sadziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sadziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sadziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sadziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sodź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sadzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sodźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sadzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sadziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sadziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sadziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sadziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sadziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sadziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sadziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sadziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sadziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sadziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sadziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sadziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sadziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sadziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sadziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sadziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sadziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sadziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sadziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sadziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sadziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sadziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sadziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sadziyli; bydymy sadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sadziyli; bydziecie sadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sadziyli; bydōm sadzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sadziyła; byda sadzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sadziyła; bydziesz sadzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sadziyła; bydzie sadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sadziyły; bydymy sadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sadziyły; bydziecie sadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sadziyły; bydōm sadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sadziyło; byda sadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sadziyło; bydziesz sadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sadziyło; bydzie sadzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysadzōny
rzeczownik odczasown.sadzyni
Rybnik

POL: sadzić do ziemi warzywa, kerzewy itp

 

Wczora niy mōg żech prziś, bo my kartofle sadziyli.

Przisziesz nōm pōmōc jutro sadzić kartofle?

Kupiyła żech se flance tōmatōw na torgu, a praje ich sadza.

 

Podej dalij…