sagocz

sagocz – nagus (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sagocz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sagocza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sagoczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sagocza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sagoczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sagoczu
Wołacz l. poj. Ty…sagoczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sagocze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sagoczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sagoczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sagoczōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sagoczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sagoczach
Wołacz l. mn. Wy…sagocze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Muszymy iś kōnsek dalij z tymi dzieciami, bo sam sie bezmała same sagocze kōmpiōm.

PL: Musimy iść kawałek dalej z tymi dziećmi, bo tutaj kąpią się podobno sami nagusy.

 

SI: Widzioł żeś tego sagocza po rynku lotać?Bezmała jakiś z gupich dōmōw uciyk.

PL: Widziałeś tego nagusa biegać po rynku? Podobno jakiś ze szpitala psychiatrycznego zbiegł.

 

 

Podej dalij…