sanitarka

sanitarka – karetka pogotowia ratunkowego (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sanitarka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sanitarki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sanitarce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sanitarka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sanitarkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sanitarce
Wołacz l. poj. Ty…sanitarko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sanitarki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sanitarek; sanitarkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sanitarkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sanitarki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sanitarkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sanitarkach
Wołacz l. mn. Wy…sanitarki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Coś sie zaś kajś musiało stać, bo aże trzi sanitarki jechały drōgōm.

PL: Znowu musiało się gdzieś coś stać, bo aż trzy karetki jechały drogą,

 

SI: Chłop sie przewrōciōł na drōdze, tōż musieli my zazwōnić po sanitarka.

PL: Jakiś mężczyzna upadł na drodze, więc musieliśmy zadzwonić po karetkę.

 

SI: Zawiōźli mie sanitarkōm do lazaretu.

PL: Zawieźli mnie karetką do szpitala.

 

Podej dalij…