ściorać

ściorać (sie) – zbrudzić się (pol.)

bezokolicznikściorać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ściorōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściorosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ścioro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ściorōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściorocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ściorajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ścioroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ścioroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ścioroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściorali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ścioraliście; żeście ściorali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciorali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ściorała żech; ściorałach; żech ściorała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ściorała żeś; ściorałaś; żeś ściorała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ściorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ściorały my; my ściorały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ściorałyście; żeście ściorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ściorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ściorało żech; żech ściorało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ściorało żeś; żeś ściorało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ściorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ścioroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ścioroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ścioroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściorali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściorali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściorali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ściorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ściorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ściorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ściorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ściorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ściorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ściorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ściorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ściorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ściorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ścioro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ściorajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ścioroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ścioroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ścioroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściorali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściorali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściorali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ściorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ściorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ściorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ściorały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ściorały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ściorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ściorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ściorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ściorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ścioroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ścioroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ścioroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściorali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ściorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ściorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ściorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ściorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ściorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ściorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ściorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ściorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ściorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyściorany
rzeczownik odczasown.ściorani
Rybnik

 

SI: Dej pozōr, aż sie zaroz niy ściorosz, bo mōmy za chwia do starki iś.

PL: Uważaj, żeby się od razu nie ubrudzić, bo mamy za chwilę iść do babci.

 

SI: Kaj żeś sie tak ścioroł, widzioł żeś, jak ty wyglōndosz?

PL: Gdzie się tak ubrudziłeś, widziałeś, jak ty wyglądasz?

Podej dalij…