ściszać

ściszać (sie) – ściszać, przyciszać (pol.)

bezokolicznikściszać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ściszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ściszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ściszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ściszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ściszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ściszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ściszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ściszaliście; żeście ściszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ściszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ściszała żech; ściszałach; żech ściszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ściszała żeś; ściszałaś; żeś ściszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ściszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ściszały my; my ściszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ściszałyście; żeście ściszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ściszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ściszało żech; żech ściszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ściszało żeś; żeś ściszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ściszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ściszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ściszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ściszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ściszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ściszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ściszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ściszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ściszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ściszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ściszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ściszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ściszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ściszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ściszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ściszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ściszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ściszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ściszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ściszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ściszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ściszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ściszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ściszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ściszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ściszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ściszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ściszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ściszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ściszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ściszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ściszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ściszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ściszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ściszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ściszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ściszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ściszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ściszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ściszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ściszoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ściszoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ściszoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ściszali; bydymy ściszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ściszali; bydziecie ściszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ściszali; bydōm ściszać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ściszała; byda ściszać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ściszała; bydziesz ściszać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ściszała; bydzie ściszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ściszały; bydymy ściszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ściszały; bydziecie ściszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ściszały; bydōm ściszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ściszało; byda ściszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ściszało; bydziesz ściszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ściszało; bydzie ściszać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyściszany
rzeczownik odczasown.ściszani
Rybnik

 

Jo sztyjc chodza, a ściszōm te radio,  a starzik sōm gusi a go pogłośniajōm.

Kery mi sam yno ściszo tyn telewizor?

 

 

Podej dalij…